DATA PAD 2010

DATA PAD

DISBUDPARPORA KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2010

NO

NAMA OBYEK

JUMLAH PAD

1

2

3

1 Owabong

         14.578.083.100

2 Purbasari Pancuran Mas

               678.180.000

3 Kolam Renang Tirto Asri Walik

               351.143.500

4 Reptile Inset Park

           1.390.760.000

5 Goa Lawa

               260.200.000

6 Petilasan Ardilawet

                   7.000.000

7 Wana Wisata Serang

                   2.025.600

8 MTL. Jendral Soedirman

                   2.821.500

9 Buper Munjuluhur Karanbanjar

                 59.516.400

10 Stadion Goentoer Darjono

                 11.550.000

11 GOR Mahesa Jenar

                   5.085.000

  Jumlah        17.346.365.100